GLOBSOM – nuorten vaikuttajien koulutusohjelma

Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Somali Forum for Progress Finland –yhdistyksen ja kolmen somalinuorten oman järjestön (Somaliopiskelijoiden yhdistys, Landers ja Solay) yhteistyönä toteutunut kaksipäiväinen GLOBSOM-tapahtuma 9.-10. kesäkuuta 2011 oli ensimmäinen laatuaan. Kesäisessä ympäristössä ja erinomaisten ohjaajien avulla onnistuimme luomaan vuorovaikutteisen ja keskustelevan ilmapiirin.

GLOBSOM-ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja kannustaa nuoria laajempaan osallisuuteen yhteiskunnassa ja suomalaisessa rauhantyössä sekä kartoittaa ja arvioida nuorten monikulttuurista taustaa voimavarana ja vipuvoimana.  Ohjelma korostaa myös tietojen ja taitojen kartuttamista niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla.

Ensimmäisen päivän ohjelma alkoi valottamalla ja pohtimalla rauhantyötä ja kehitystä erilaisista näkökulmista – ansiokkaina alustajina toimivat Anisa Doty Kirkon ulkomaanavusta, Oskari Eronen ulkoministeriöstä ja Kirsi Joenpolvi Crisis Management Initiative’sta. Somaliaa ja somalidiasporaa koskeneen keskusteluosuuden alkupuheenvuorot käyttivät Abdihakim Aynte (Ruotsi/Kenia) ja Al Jazeeran toimittaja Abdi Aynte (Qatar).

Koulutuksen ja työelämän haasteita sekä monimuotoista kulttuurista identiteettiä käsitelleiden ryhmätöiden jälkeen iltapäivällä keskusteltiin vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet’n johdattelemana monikulttuurisuudesta, identiteetistä, nuorista muutoksentekijöinä ja vaikuttajina.

Hanasaaren kesävastaanoton jälkeen oli vuorossa Korjaamon teatteritilassa Riksteaternin tuottama, Ubah Mussen omaan elämäntarinaan perustuva koskettava monologinäytelmä Vem sover i natt? Tiukan päivän  päätteeksi tutustuttiin vielä Kanava Nuoriso ry:n uuteen toimitilaan Itä-Pasilassa.

Toinen päivä oli omistettu viestinnälle ja vaikuttamiselle, omien voimavarojen löytämiselle, tavoitteiden asettelulle ja unelmien toteuttamiselle. Aamupäivän kannustavina ohjaajina toimivat Marita Rainbird (Icebreaker productions) ja Jesca Muyingo, monissa kansainvälisissä tehtävissä eri puolilla maailmaa toiminut Nelosen uutisankkuri.

Iltapäivällä jatkettiin osin samasta aiheesta, Jesca Muyingo ja Abdi Aynte kertoivat Veera Jansan johdattelemina kokemuksiaan ja näkemyksiään nopeasti muuttuvasta ja tihenevästä mediamaailmasta. He haastoivat nuoret ensin oppimaan, hankkimaan tietoa, etsimään ihanteitaan ja sitten, hyvin valmistautuneina, lähtemään liikkeelle toteuttamaan ja viemään eteenpäin tärkeäksi kokemiaan asioita.

Päivien aikana sekä Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman että apulaisohjelmajohtaja Tina Räihä toivoivat GLOBSOM-ohjelman jatkossa toteutuvan laajemman pohjoismaisen yhteistyön merkeissä.

Tapahtuman päätteeksi purettiin edellisen päivän ryhmätöitä  Jawahir Ahmedin johdolla. Jawahir kiitti Somaliopiskelijoiden yhdistyksen puolesta Hanasaaren kulttuurikeskusta, kaikkia järjestäjiä ja osallistujia mielenkiintoisesta ja onnistuneesta toteutuksesta. Järjestäjien puolesta Maija Kajava kertoi vielä, että palaute tapahtumasta kerätään kaikilta osallistujilta sähköpostitse. Sen jälkeen voidaan yhdessä luoda suuntaviivoja ‘Obama koulun’ ja GLOBSOMin jatkumiselle.

GLOBSOM-tapahtumaa tukivat yhteistyökumppaneiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston AFRO2-hanke (Euroopan kotouttamisrahasto IF).

MTV3 raportoi tapahtumasta Seitsemän uutisissa 9.6.2011 ja nuorin osanottajista Naima Farah omalla blogipalstallaan (Make your dream come true & Stand up).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: